Referenties /

Riolerings- en waterprojecten

Gemeente Cuijk Opstellen reliningbestek en begeleiden uitvoering


Opstellen van een reliningbestek voor diverse riolen in de gemeente Cuijk. Tevens de specialistische begeleiding van de werkzaamheden waaronder het controleren van de kwaliteit en uitvoeren van sterkteberekeningen.

Gemeente Lingewaard Opstellen Afkoppelstudie

Voor drie woonkernen in de gemeente Lingewaard het uitvoeren van een afkoppelstudie. Inclusief plan van aanpak en kostenparagraaf.

Gemeente Apeldoorn - Herinrichting en afkoppelen Dorpstraat Beekbergen


Maken van ontwerp en bestek. Projectmanagement en het houden van toezicht.
Uitvoeringskosten: € 2.500.000,-

Gemeente Montferland - Herinrichting en capaciteitsvergroting Nieuw Dijk


Maken van ontwerp en bestek, vervaardigen van presentatietekeningen.
Uitvoeringskosten: € 1.500.000,-

Gemeente Overbetuwe - Herinrichting en afkoppelen Vogelbuurt Overbetuwe


Het maken van het ontwerp en bestek, rioolberekening, vervaardigen van presentatietekening.
Uitvoeringskosten: € 400.000,-

Gemeente Maasdriel - Herinrichtingen en afkoppelen Kromsteeg Maasdriel


Het maken van het ontwerp en bestek, vervaardigen van presentatietekening.
Uitvoeringskosten: € 1.200.000,-

Gemeente West Maas en Waal - Rioolinspectiebestek


Opstellen bestek en adviseren aanbesteding.

Gemeente Overbetuwe - Relingsbestek


Opstellen relingsbestek.

Gemeente Overbetuwe - Bergbezinkbassin Slijk-Ewijk


Maken ontwerp en bestek.
Uitvoeringskosten € 150.000,-

Waterschap Rivierenland - Vervangen 17 duikers


Opstellen inventarisatierapportage, ontwerp en bestek.

Gemeente Overbetuwe - Herinrichting en rioolvervanging


Maken van een ontwerp en bestek voor gebiedsontsluitingsweg in de kern Elst in de gemeente Overbetuwe. Inclusief uitvoeren en begeleiden bodemonderzoeken en bouwkundige opname.
Uitvoeringskosten: € 1.100.000,-

Waterschap Rijn en IJssel - Stuwen en vistrap


Maken ontwerp en bestek voor 19 stuwen en een vistrap in de regio Achterhoek. Tevens directievoering.

Waterschap Rijn en IJssel - Duikers


Maken ontwerp en bestek voor het vervangen, vergroten en gestuurde boring van bestaande duikers. Tevens begeleiden uitvoering.
Uitvoeringskosten ca. € 500.000,-

Gemeente Overbetuwe - Inspectiebestek


Opstellen relingsbestek.

Gemeente Montferland - Afkoppel projecten


Voor diverse woonwijken in de gemeente Montferland het voorbereiden, ontwerp en opstellen bestek.
Uitvoeringskosten: circa € 2.500.000,-

Gemeente Druten - Aanpassen riolering Molenhoek


Maken van ontwerp en bestek. Inclusief uitvoeren en begeleiden bodemonderzoeken, bouwkundige opname en directievoering.
Uitvoeringskosten: n.n.b.

Gemeente Overbetuwe ontwerp en bestek bergbezinkbasin Platenmakersstraat

Het totale ontwerp en het opstellen van een bestek voor de aanleg van een bergbezinkbasin in de Platenmakerstraat te Elst. Uitvoeren van berekeningen en funderingsadvies.

Informatie

CR projectbureau BV

Wassenaarweg 40
6843 NW Arnhem

026 - 361 4772

r.schonis@crprojectbureau.nl


Referenties

herinrichting
riolering
Cultuur
Gebiedsontwikkeling